Om Ni behöver avbeställa en lektion ska detta ske innan kl. 13.00 dagen före avsedd lektion på elevcentralen eller på telefon 042-212829 eller via e-post. Körlektioner som infaller på måndagar eller dag efter helgdagar ska avbokas senast 13.00 vardagen före. Sker avbeställningen vid senare tidpunkt debiteras fullt pris för den beställda lektionen.

Vid avbokning pga. sjukdom efter 13.00 dagen före skall avbokning göras senast samma dag tiden avser senast kl. 07.20 antingen via e-post eller telefon (07.00-07.20).