Vi är noga med att du som kund hos oss blir nöjd, men ibland kan problem uppstå.

Skulle du som kund känna dig missnöjd så kontakta oss inom rimlig tid för att vi på ett bra sätt ska kunna reda ut eventuella missförstånd och försöka hitta en lösning.

Är du som kund fortfarande inte nöjd så kan du ta kontakt med STR’s konsumentinformation på telefon: 0418-40 10 00 eller skriftligen på adress: STR:s reklamationsnämnd, Järvgatan 4, 261 44 Landskrona.