Introduktionsutbildning för privat övningskörning
Den som ansöker om handledartillstånd fr o m den 1 januari 2006 måste ha gått en introduktionskurs – ”handledarutbildning”. Tidigare var man tvungen att gå tillsammans handledare och elev men reglerna ändrades den 1 september 2010 och nu kan man gå var för sig. Efter genomförd utbildning skickar vi in intyget om genomförd introduktionsutbildning till transportstyrelsen.


Priser:

Priset per deltagare är 300 kr. Anmälan kan göras vid ett besök hos oss, per telefon eller via e-post. Observera att anmälan är bindande. Återbud ska ske senast 2 dagar före bokat kursdatum, annars debiteras 200 kr per anmäld deltagare.

Utbildningen består av tre moment

1. Målet med körkortsutbildningen, regler för övningskörning
2. Planering och strukturering av övningskörningen
3. Trafiksäkerhet

I de olika momenten tar vi bland annat upp handledarens juridiska och moraliska ansvar, krav och bedömningskriterier vid förarprov, körerfarenhetens betydelse och på vilka sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.

Vad krävs av en handledare?
Du som vill bli handledare vid privat övningskörning för B-körkort måste ha ett handledartillstånd. För att få ett sådant krävs följande:

  • Du ska ha fyllt 24 år.
  • Du ska under de senaste tio åren ha haft körkort för fordonet i minst fem år. Du får inte ha mist körkortet under de senaste tre åren på grund av rattfylleri eller något annat grovt brott. Har körkortet varit återkallat under denna tid på grund av t ex fortkörning får det inte ha varit återkallat sammanlagt mer än 3 månader. Läs mer om detta nedan.
  • Körkortet ska vara utfärdat i ett land inom EES (länderna inom EU samt Norge, Island och Liechtenstein).
  • Du ska ha vana och skicklighet att köra den aktuella fordonstypen.
  • Fr o m den 1 januari 2006 måste handledaren ha gått en obligatorisk introduktionskurs för privat övningskörning, enligt ett beslut som riksdagen fattat.
  • Observera – Du räknas ensam som ansvarig förare när ni övningskör!

En bra sida med nyttig information för dig som handledare är https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/.