Det här är den vanligaste formen av körkort, (behörigheten heter * B* ** **) och utbildningen bedrivs efter Trafikverket kursplan för B-behörighet, som börjar med att man lär sig manövrera bilen tillfredställande. Åldersgräns för övningskörning med Personbil är 16år, körkortsprov tidigast vid 18 års ålder. På trafikskolan använder vi Volvo v40 Croscountry av senaste modell som övningsbilar

DRIVE IN’s 7 STEG TILL KÖRKORTET

1. Skaffa ett körkortstillstånd!

Du får övningsköra fr.o.m. att du fyllt 16 år. Innan du börjar behöver du ett körkortstillstånd. Du måste komplettera din ansökan om körkortstillstånd med ett synintyg. När du får hem Synintyg blanketten tar du med dig den till oss för att genomföra synprövningen. Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan då det tar ca 3-4 veckor att erhålla tillståndet.

2. Skriv in dig på trafikskolan!

Vid första besöket hos oss på trafikskolan så skriver vi in dig i vårt elevregister och du får då också din inloggningsinformation till vår elevcentral. Vi diskuterar lämplig individuell utbildningsplan utifrån dina förkunskaper och disponibel tid. Har du några funderingar eller frågor så kan vår duktiga kontorspersonal hjälpa dig med dessa vid inskrivningen.

3. Läs teori!

Genom att studera teorin parallellt med övningskörningen är det lättare att få en helhetsbild av utbildningen. Vi erbjuder en 10 h lärarledd teorikurs samt individuell undervisning vid behov. Vi tillhandahåller även material för dyslektiker samt på engelska. Teoridelen består dels av studiematerial, såsom böcker och studiehäften, dels av praktisk undervisning, i form av en teorikurs och slutligen datorprov. Datorproven kan göras likaväl på skolan som på distans via vår elevcentral. Om den praktiska utbildningen går hand i hand med den teoretiska utvecklas du snabbare och får en bättre förståelse för körningen, vilket innebär ett mer kostnadseffektivt upplägg på din utbildning. Det teoretiska upplägget är godkänt av Transportstyrelsen.

Har du dyslexi eller andra inlärningssvårigheter kan vi hjälpa dig med ansökan om muntligt eller förlängd provtid på trafikverket.

4. Övningskör!

Börja med din praktiska utbildning på trafikskolan så tidigt som möjligt, så att vi tillsammans kan öva in de viktigaste grundmomenten. Har du en privat handledare får gärna han/hon medfölja vid körlektion på trafikskolan, därefter kan ni tillsammans mängdträna samma moment. Om du planerar din utbildning på detta sätt, kommer din sammanlagda utbildningskostnad att bli lägre samtidigt som din kunskapsnivå ökar. Alla våra lärare har stor erfarenhet och tålamod. Utbildningen omfattar 16 inlärningsmoment. Antalet lektioner per steg varierar. Hänsyn tas givetvis till din eventuella tidigare erfarenhet. När du genomgått de 16 moment och din lärare anser att du är redo, bokas en Utbildningskontroll med vår utbildningledare. Vår undervisningsplan är godkänd av Transportstyrelsen.

5. Gå den tvådelade riskutbildningen!

Under din utbildning måste du genomföra riskutbildningen. Vi hjälper dig givetvis med bokningen av den tvådelade riskutbildningen. Riskutbildningen består fr.o.m. 1/4 2009 av två delar. Del 1, Riskettan, är riskutbildningens nya del som omfattar bl.a. alkohol och övriga droger samt trötthet i samband med körning. Del 2, den s.k. Halkbanan omfattar hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden. Målet med den tvådelade utbildningen är att begränsa antalet olyckor genom ökat säkerhetstänkande och minskat risktagande i trafiken. Riskutbildningen skall vara genomförd och giltig innan du gör kunskapsprovet och körprovet. Riskutbildningen är giltig i 5 år. Glöm inte att ta med giltig legitimation!  

6. Genomgå en utbildningskontroll på skolan!

När du är i slutfasen av din utbildning såväl teoretiskt som praktiskt bokar vi in en utbildningskontroll till dig. Denna utförs av skolans utbildningsledare och är en kvalitetssäkring av utbildningen. Utbildningskontrollen är som en ”miniuppkörning”, varefter vi utvärderar dina kunskaper och ser till att allt är på banan inför ditt praktiska körprov. Om du skulle behöva eventuella kompletteringar får du svar på detta efter genomgången utbildningskontroll. 

7. Gör kunskapsprov och körprov!

När Du närmar dig slutet av din utbildning bokar vi en tid för ett teoriprov samt en uppkörning. Körkortsprovet är att betrakta som ett prov, som innehåller två delar (kunskapsprov och körprov). Båda delarna av provet bokas vid samma tillfälle och provtiden är preliminär tills du är godkänd av trafikskolan, både teoretiskt och praktiskt. Om du inte är färdigutbildad en vecka innan dina prov, flyttas dina tider automatiskt fram.

  • Kunskapsprovet och körprovet görs i nära anslutning till varandra med inte mindre än två veckor emellan provtillfällena.
  • Kunskapsprovet görs först och därefter körprovet.
  • Körprovet skall genomföras oavsett resultat på kunskapsprovet.
  • Godkänt delprov är giltigt i två månader.
  • Både kunskapsprovet och körprovet måste vara godkända inom giltighetstiden två månader annars blir du debiterad nya avgifter och proven måste göras om.
  • Sammanhållet körkortsprov för behörighet B kan genomföras på alla provorter i landet där kunskapsprov eller körprov kan bokas.

Glöm inte att ta med giltig legitimation!

När du är godkänd i körprovet och kunskapsprovet får du körkortet!